top of page
Menü

Privacybeleid

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens, die van u persoonlijk verkregen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld: uw naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Het verantwoordelijke artikel 4 paragraaf 7 EU Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) is:

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestr. 14 - 16
33829 Borgholzhausen

Duitsland

Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 
Fax: +49 (0) 5425 9402-20
E-Mail: info@rolko.com

 

Onze privacy-functionaris  kunt u bereiken via privacy@rolko.com of per post waarbij u ‘Privacy-functionaris’ moet vermelden samen met het bovengenoemde adres. De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

SaphirIT GmbH
Directeur: Frank W. Stroot, advocaat, privacy-functionaris (TÜV)
Sutthauser Straße 285
49080 Osnabrück

Duitsland

E-Mail: datenschutz@saphirit.de
Internet: https://www.saphirit.de

(3) In het geval u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen deze gegevens, indien de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke aanhoudingsvereisten zijn.

(4) In het geval wij voor individuele functies van ons aanbod gebruiken van gecontracteerde dienstverleners of uw gegevens voor reclame doeleinden willen gebruiken, zullen wij u uiteraard in detail over deze processen informeren. Daarbij noemen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 

 • Recht op informatie,

 • recht op rectificatie en verwijdering,

 • recht op beperking van verwerking,

 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

 • recht op gegevensoverdracht.

 

(2) U heeft bovendien het recht om u te beklagen bij gegevensbescherming toezichthoudende organen, wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van deze website, dat wil zeggen dat als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server heeft verzonden (serverlogbestanden). Als u onze website wilt gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch gezien noodzakelijk zijn om u onze website aan te tonen en de stabiliteit en veiligheid waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 par. 1 p. 1 lid. f EU-AVG):

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip van verzoek

 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het vereiste (concrete pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • elke overgedragen hoeveelheid gegevens

 • Website, waarvan het verzoek afkomstig is

 • Browser

 • Besturingssysteem en de interface

 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden er ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, die gekoppeld is aan de door u gebruikte browser, worden opgeslagen en waarbij de instantie die deze cookie instelt (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (punt b)

 • Blijvende cookies (punt c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend als u terugkeert naar onze website. De sessie-cookies worden verwijderd indien u uitlogt of de browser sluit.

c) Blijvende cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf aangegeven periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment verwijderen.

d) U kunt uw browserinstellingen naar uw wensen configureren en bijvoorbeeld het toestaan van cookies van derden of het toestaan van alle cookies weigeren. Wij willen u erop wijzen, dat de mogelijkheid bestaat dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband is er ook een verwijzing naar deze privacyverklaring.

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u gebruikt kunt maken bij interesse. Om hier gebruik van te maken, zult u meestal andere persoonlijke informatie moeten verstrekken, die wij dan gebruiken om u een prestatie te leveren en waarvoor de eerdergenoemde privacyprincipes van toepassing zijn.

(2) Wij maken bij het verwerken van uw gegevens gedeeltelijk gebruik van externe serviceproviders. Deze worden zorgvuldig door ons uitgekozen en aangewezen, ze zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien wij actiedeelnemingen, wedstrijden, contracten of vergelijkbare diensten samen met onze partners aanbieden. Verdere informatie verkrijgt u bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens of deze informatie staat in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de aanbieding.

§ 5 Bezwaar of intrekking met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nadat u deze tegen ons hebt ingeroepen.

(2) Voorzover de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen die verwerking. Dit is het geval, indien de verwerking niet nodig is voor het sluiten van een contract, die wij in de volgende functiebeschrijvingen presenteren. Bij het maken van bezwaar, verzoeken wij u om gronde aan te voeren, waarom wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken. In het geval uw bezwaar rechtmatig is, zullen wij de situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. Over het bezwaar tegen reclame kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren: E-mail: privacy@rolko.com Of de contactgegevens vermeld in § 1 onder Verantwoordelijke, afd. 2.

§ 6 Privacy bij sollicitaties en sollicitatieprocessen

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de sollicitant met als doel het uitvoeren van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook via elektronische wegen plaatsvinden. Dit is het geval, indien een sollicitant sollicitatiestukken via de elektronische weg, zoals bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op een website, overdraagt voor verwerking door verantwoordelijke. Als de gegevensbeheerder een werknemersovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen ten behoeve van het uitvoeren van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Indien de gegevensbeheerder en geen werknemersovereenkomst sluit met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiestukken na zes maanden na de bekendmaking van de afwijzing automatisch verwijderd, voorzover de verwijdering niet in strijd is met de legitieme belangen van de gegevensbeheerder. Een voorbeeld van een legitiem belang is bijvoorbeeld de bewijsplicht in een proces op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Sollicitanten hebben het recht om de toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Hier geldt art. 88 (EU-AVG, § 26 BDSG).

 

§ 7 Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij de diensten van Google Maps. Daardoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website tonen en verwezenlijken wij voor u comfortabel gebruik van de kaartfunctie.

(2) Door het websitebezoek, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de subpagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die vermeld zijn onder § 3 van deze verklaring overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert gereed heeft gemaakt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien u niet wilt dat uw Google-account gekoppeld wordt, dan moet u uitloggen voordat u activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op maat maken van de website. Een dergelijke analyse wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van sociale media te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet zich richten tot Google.

 

(3) Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider is te vinden in de privacyverklaring van de provider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich daarbij onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 8 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor er een analyse kan worden gemaakt van het gebruik van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van  Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen van de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om verdere website-activiteiten en internet gerelateerde diensten aan de websitebeheerder te leveren.

(2) Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de vastlegging van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort en kan persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Voorzover de gegevens die over u zijn verzameld persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden deze gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich onderwerp aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag van Google Analytics is te vinden in art. 6. par. 1 p. 1 lid f EU-AVG.2

(6) Informatie van derde dienstverleners: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, privacy-overzicht en privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

§ 10 Integratie van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s opgenomen in ons online aanbod. Deze zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide privacymodus”, d.w.z dat er geen gegevens over uzelf als gebruiker naar YouTube worden overgedragen indien u de video's niet afspeelt. Enkel als u de video’s afspeelt, worden de in Afdeling 2 genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

 

(2) Door het websitebezoek, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de subpagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die vermeld zijn onder § 3 van deze verklaring overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount gereed heeft gemaakt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien u niet wilt dat uw YouTube-account gekoppeld wordt, dan moet u uitloggen voordat u activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op maat maken van de website. Een dergelijke analyse wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van sociale media te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet zich richten tot YouTube.

(3) Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking door YouTube kunt u vinden in de privacyverklaring. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich daarbij onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 11 Verwijzingen naar websites van derden (links)

Als u via onze website door middel van links op een internetsite van een derde terecht komt, willen wij u er op wijzen dat wij geen invloed hebben op de totstandkoming van de inhoud van deze site van deze derde en daarom geen aansprakelijkheid aanvaard voor de wettelijkheid, nauwkeurigheid en volledigheid. Deze links dienen er enkel voor om onze klanten gemakkelijk toegang te verschaffen tot informatie van derden. We willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat wij de inhoud die door derden op hun websites wordt aangeboden, niet gebruiken. Bekijk de privacy- en wettelijke verklaringen van de websites van derden.

§ 12 Opmerking voor personen jonger dan 16 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en we zullen geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar opzettelijk, verzamelen, gebruiken, ter beschikking stellen of in een andere vorm verwerken.

Wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar geen persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld de naam, adres en e-mailadres) te verzenden. Indien u jonger dan 16 jaar bent, en u een vraag wilt stellen of deze website op een andere manier wilt gebruiken, moet u indien er naar de persoonlijke gegevens wordt gevraagd, uw ouders of wettelijke verzorgers om toestemming vragen om deze verzoeken in hun naam te doen.

 

§ 13 Wijzigingen in deze verklaring

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring en de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en zullen we ons best doen om u op de hoogte te houden van deze belangrijke wijzigingen. Raadpleeg onze privacyrichtlijn regelmatig.

 

Stand: juni 2018

bottom of page