Ons ISO-certificaat

Wij leveren gecertificeerde kwaliteit

Onze productiebedrijven beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, conform DIN EN ISO 9001.

 

Producten, processen, structuren en machines worden daardoor voortdurend gecontroleerd en tijdens de voortgang gestaag aangepast.

 

Aanvullend voldoet het systeem gegarandeerd aan de eisen van EG richtlijn 93/45/EWG inclusief noodzakelijk CE-certificering van medische producten en hulpmiddelen. In nauwe samenwerking met erkende keuringsinstanties worden nauwkeurige testen afgenomen en productcertificeringen opgemaakt.

 

Door regelmatige gedocumenteerde interne en externe opleidingen van onze medewerkers verbeteren wij onze service en know how voortdurend.Bovendien zorgen interne audits voor aanscherping van het nodige kwaliteitsbewustzijn van onze gehele team.

ISO Certificaat

Download ons ISO-certificaat (Engels)

Zum Menü
Zum Menü
Zum Menü

© 2021 Rolko Nederland bvPakketboot 51, NL-3991 CH Houten

Tel.: +31 302 567 890, E-mail: rolkonl@rolko.com Alle rechten voorbehouden.